استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه، نشریه شماره 106

 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه، نشریه شماره 106

تغییر آب‌وهوا، فرسایش محیطی، حقوق بشر و نگرانیهای اجتماعی، ازجمله نگرانیهای جهانی در حال رشد شرکتها، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران، مراجع انتظام‌بخشی و جامعه شهری است. افزون بر این، دارائیهای نامشهود که در درون ایجاد می‌شوند، بخش اصلی ارزش بازار شرکتها شده است. در پاسخ، صدها چارچوب گزارشگری و استاندارد برای اطلاعات غیرمالی توسعه داده شده است که منجر به سردرگمی و امکان ارایه اطلاعات نادرست می‌شود.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.