برخورد اطمینان بخش با معضلهای اخلاقی، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
برخورد اطمینان بخش با معضلهای اخلاقی، نشریه شماره 105

حســابدار حرفه ای بودن، به چیزی بســیار بیشــتر از صلاحیت حرفه ای در مســائل فنی، نیاز دارد. کنشــها و بی کنشــیهای حســابداران، چه در کسب وکار شاغل باشــند و چه در مشاوره یا حسابرســی، بر تصمیمها و اقدام دیگران اثر گذاشــته و رفتار اخلاقی سازمانها و جوامع را شکل می دهد. حسابداری مانند سایر حرفه ها، به واقع یک حرفه اجتماعی و اخلاقی است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.