زمان بهادادن به قضاوت حرفه ای فرارسیده، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
زمان بهادادن به قضاوت حرفه ای فرارسیده، نشریه شماره 105

جدیدترین پیش نویس پیشنهادی  هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) با عنوان «اصلاحات پیشنهادی در آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای به منظور ارتقای نقش و نگرش موردانتظار از حسابداران حرفه ای»، سرانجامِ بحثی است که در سالهای گذشته در زمینه تردیدحرفه ای مطرح شده است و اینکه آیا مفهومِ مبنای آن، باید فراتر از مضمون حسابرسی و اطمینان بخشی، به کل حرفه حسابداری گسترش داده شود. 
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران به این نتیجه رسید که نیازی به گسترش این مفهوم نیست و پیش نویس پیشنهادی، مفهوم  جدیدی برابر با ذهن پرسشگر را مطرح می کند که برای همه حسابداران حرفه ای کاربردپذیر است. این مقاله، در پاسخ به هیئت، به چند چالش در این رویکرد می پردازد.

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.