چالشهای حسابرسی ناشی از پذیرش مدلهای زیان اعتباری مورد انتظار جانبداری مدیریت، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چالشهای حسابرسی ناشی از پذیرش مدلهای زیان اعتباری مورد انتظار جانبداری مدیریت، نشریه شماره 102

درخصوص استفاده واحد تجاری از مدل زیان اعتباری موردانتظار (ECL)، قضاوتها و تصمیمهای بسیاری ممکن است زیر تاثیر جانبداری سهوی یا عمدی مدیریت صورت پذیرند. برخی نشانه‌های جانبداری مدیریت عبارتند از:
الف- تغییرهای غیرمنطقی در روش شناسی مدل، داده ها یا فرضها؛ و
ب- تصمیمهای مدیریت که بر جابه جایی براورد زیان اعتباری درون براورد دامنه ای حسابرس، از یک سال به سال دیگر، اثر می گذارد؛ برای مثال از یک براورد محافظه کارانه تر به یک براورد کمتر محافظه کارانه، زمانی که این جابه جایی با دلیل کسب وکاری معقول پشتیبانی نمی شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.