حسابرسی براوردهای حسابداری و استفاده از کارشناسان، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
حسابرسی براوردهای حسابداری و استفاده از کارشناسان، نشریه شماره 102

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB)، به تازگی به نهایی شدن دو استاندارد مرتبط با هدف بهبود حسابرسی براوردهای حسابداری و استفاده از کار کارشناسان رأی داد. این دو استاندارد گرچه جدید و دربردارنده رهنمودهای سازگارتری به ویژه برای شرکتهای سهامی عام هستند، آثار آن به احتمال زیاد به حسابرسی واحدهای تجاری خصوصی تسری پیدا می کند که از براوردهای حسابداری استفاده یا به کار کارشناسان تکیه می کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.