توسعه مهارتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ آموزش، نشریه شماره 99

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
توسعه مهارتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ آموزش، نشریه شماره 99

تغییرهای فناوری در زنجیره عرضه گزارشگری مالی، بر مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز حسابداران حرفه ای برای ایفای نقش، تأثیر می گذارد. این مقاله پرسشهای مطرح در اندیشه حسابداری ناشی از پیشرفتهای فناوری را بررسی می کند؛ برای نمونه: برای همگام ماندن با نیازهای حرفه، کدام مهارتهای رشته فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در دانشگاههای حسابداری تدریس شود؟ چگونه و در چه دوره هایی باید تدریس شود؟ مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات درون برنامه درسی مدرک تحصیلی حسابداری گنجانده شود یا به صورت درسهای تخصصی مجزا با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه شود؟ این مقاله از دو دیدگاه حرفه ای و دانشگاهی و به منظور دستیابی به دیدگاهی درباره پرسشهای یادشده، بر ادبیات اخیر متمرکز است و تصویری مقطعی از مباحث جاری برخی دانشگاهها و فعالیتهای توسعه حرفه ای مستمر در این زمینه را ارائه می دهد.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.