مقالات

تهیه صورتهای مالی تلفیقی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ کار گروهی، گفتگو با کوروش امانی، نشریه شماره 98

-  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
تهیه صورتهای مالی تلفیقی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ کار گروهی، گفتگو با کوروش امانی، نشریه شماره 98

حسابرس
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از شرکتهای فعال و بزرگ و موفق سرمایه گذاری کشور است که در بسیاری زمینه ها ازجمله تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، پیشگام بوده است. برای نشریه حسابرس فرصت ارزشمندی فراهم ساختید که کوششهای موفق شرکت در زمینه گزارشگری مالی را به خوانندگان نشریه معرفی کنیم. لطفا به صورت کوتاه خوانندگان را با شرکت و کوشش هایش در زمینه گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی آشنا کنید.

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.