بیست سال استانداردگذاری بین المللی بخش عمومی، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
بیست سال استانداردگذاری بین المللی بخش عمومی، نشریه شماره 95
سال ٢٠١٧، نقطه عطفی برای تدوین استاندارد بین المللی جهت گزارشگری مالی بخش عمومی بود.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، تنها استانداردگذار در سطح بین المللی است که برای گزارشگری مالی بخش عمومی استاندارد تدوین می کند. این هیئت، وظیفه یگانه توسعه و ارتقای استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) را در جهت پیشرفت مدیریت مالی عمومی در سراسر جهان، بر عهده دارد. هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، به تازگی وارد بیستمین سال استانداردگذاری و توسعه استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شده است.  
این فعالیت در سال ١٩٨٦ با عنوان کمیته بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) شروع شد تا تمام موضوعهای مرتبط با بخش عمومی را پوشش دهد. در اواخر دهه ١٩٩٠، برنامه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی که معرف ویژگی آن بود، آغاز شد.  

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.