پیشرفتهای فناوری در حسابرسی، نشریه شماره 92

 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
پیشرفتهای فناوری در حسابرسی، نشریه شماره 92
چرا به روند رو به رشد استفاده از ابزار تحلیل داده ها و پیشرفتهای فناوری مرتبط با حسابرسی توجه می کنیم؟
حسابرسان در اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی که بر مبنای آنها گزارشگری می کنند، نقش مهمی دارند. حسابرسی های باکیفیت، پشتیبان ثبات مالی هستند. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی به عنوان استانداردگذار جهانی حسابرسی، مسئولیتی در راستای منافع عمومی دارد؛ اینکه استانداردها و رهنمودهایی برای حسابرسان تدوین کند تا دستیابی به حسابرسی باکیفیت تسهیل شود. این عمل به نوبه خود سبب ایجاد اعتماد عمومی و اطمینان به صورتهای مالی و در مقیاس گسترده تر، به گزارشگری مالی می شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.