افزایش صداقت مدیران به وسیله مفهوم قابلیت حسابرسی، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
افزایش صداقت مدیران به وسیله مفهوم قابلیت حسابرسی، نشریه شماره 91
مقدمه
هدف این نوشتار، برجسته کردن اهمیت مفهوم قابلیت حسابرسی به عنوان یکی از شاخصهای حاکمیت شرکتی می باشد که ممکن است رویه های اخلاقی مدیریت و اعتماد عمومی به سازمانها را بهبود بخشد. امروز، اغلب سازمانهای تجاری مسائلی مربوط به پیچیدگیهای معاملاتی دارند. در این نوشتار، اهمیت رویه های اخلاقی مدیریت به وسیله مفهوم قابلیت حسابرسی، برجسته شده است. قابلیت حسابرسی، عبارت است از توانایی شرکت برای فراهم کردن اسناد کافی و دقیق به منظور حسابرسی شدن از سوی حسابرسان.
مسئله ناکافی بودن زنجیر عطف حسابرسی به علت پیچیدگی کسب وکارها و معامله ها، اهمیت مفهوم قابلیت حسابرسی را که ممکن است بر رفتار اخلاقی مدیریت اثر گذارد، برجسته تر کرده است. مدیران پایبند به اصول اخلاقی، هرگونه اطلاعات حسابرسی شده را افشا خواهند کرد؛ در حالی که مدیران فاقد چنین صلاحیتی، تنها کمترین میزان اطلاعات مورد تقاضای حسابرسان را ارائه می کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.