تحلیل داده ها چه می تواند بکند و چه نقشی در کیفیت حسابرسی دارد؟ نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
تحلیل داده ها چه می تواند بکند و چه نقشی در کیفیت حسابرسی دارد؟ نشریه شماره 89
ابزار تحلیلگری داده
تحلیلگری داده ها، به معنای استخراج داده ها با استفاده از قطعه های اطلاعاتی درون ساختار اصلی داده ها، به جای  قالب سابقه ها است. در این زمینه ابزار پاور ویو (Power View)، اکسل (Excel)، مثالی ساده است که می تواند داده های یک پرونده را از طریق صفحه گسترده جداسازی، مرتب، تکه تکه و با رنگ مشخص کرده و آنها را به صورت نمودارهای حبابی، میله ای و دایره ای نشان دهد. 
رؤیت پذیری داده ها به اندازه خود داده ها مفید است و بسته به داده های اصلی که باید استخراج، تحلیل و به شکل مناسبی به هم ربط داده شوند، به کیفیت تجزیه وتحلیل ها کمک می کند. 
"... برای دریافت داده ها و قرار دادن آنها در قالبی مناسب، یک صنعت کامل مشغول به کار است؛ ولی همه اینها شما را تازه به خانه اول می رساند. در این مرحله، برای حمایت از ایده تان هیچ مدرک رهیافتی ندارید که به مشتری بدهید؛ ولی بیشتر هزینه ها نیز در همین بخش نهفته است. ارزش حسابرسی از تجزیه وتحلیل به دست می آید." 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.