ابزار تحلیل داده ها و ارتقای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
ابزار تحلیل داده ها و ارتقای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 89

ابزار تحلیل داده ها و ارتقای کیفیت حسابرسی، با هم ارتباط دارند. کیفیت حسابرسی کماکان به رغم اینکه فلسفه های متفاوتی بابت چگونگی تأثیر پیشرفت فناوری در حرفه حسابرسی وجود دارد، به عنوان یک موضوع اساسی مطرح است و حسابرسیهای باکیفیت، متمرکز و اثربخش باید در راستای روش مدیریت داده ها و عملیات واحد تجاری باشند. در جایی که داده ها اتکاپذیر و در دسترس باشند، ابزار تحلیل داده ها سازوکاری عملی برای مدیریت جنبه های مهم حسابرسی ارائه می دهد. روشهای حسابرسی نیز که برای تحلیل و کشف الگوها، شناسایی موارد غیرعادی و کسب اطلاعات از میان داده های تعداد زیادی از مشتریان ارائه می شوند، ممکن است افزون بر اطلاع رسانی نتایج به دست آمده به مدیریت و ارکان راهبری شرکت، در طراحی ماهیت، زمان بندی و حدود رویکرد حسابرسی، برای دستیابی به بینش وسیعتر کمک کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.