آینده حسابرسی، استفاده از ابزار تحلیل پیشرفته، نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
آینده حسابرسی، استفاده از ابزار تحلیل پیشرفته، نشریه شماره 89
مقدمه
حسابرسی آینده به حسابرسی سنتی که امروزه مدیران ارشد مالی به پذیرش آن خو گرفته اند، شباهت چندانی نخواهد داشت. در حقیقت، با توجه به تکامل فناوری و ابزار تحلیل روش سازمانها برای انجام حسابرسی در طول 5 تا 10 سال آینده، تغییرهای بیشتری را شاهد خواهد بود. همچنان که جهان در مسیر نوآوری گام برمی دارد، حسابرسی آینده هم باید تکامل بیابد و در این میان، نقش مدیران ارشد مالی به دست آوردن بیشترین بهره وری از تجربه حسابرسی است.
ابزار تحلیل داده ها، فناوری جدید و دسترسی به اطلاعات دقیق و جزءبه جزء درباره صنعت، همگی در کنار هم به حسابرسان کمک خواهند کرد تا مؤسسه تجاری مورد حسابرسی را بهتر درک کرده، ریسکها و مسائل مبتلابه آن را شناسایی و رهیافتهای بیشتری ارائه کنند. افزون بر این، توانایی بازبینی و تحلیل مجموعه کامل داده ها، به جای استفاده از فنون نمونه گیری، به افزایش اعتماد به حرفه حسابرسی منجر خواهد شد.
حسابرسانی که بتوانند با موفقیت فنونی را به کار گیرند که ابزار تحلیل داده ها را در روش حسابرسی فعلی ادغام می کند، به سرعت به عنوان مؤسسه حسابرسی پیشگام پذیرفته خواهند شد. در آینده، مدیران ارشد مالی این امکان را خواهند داشت تا به رویکردی جامع تر به منظور شناسایی مسائل تکیه کنند که به آنها اجازه خواهد داد چشم اندازهای آینده نگرانه بهتری را پیش روی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ترسیم کنند.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.