منافع مشارکت در شبکه یا اتحادیه بین المللی برای موسسه های حسابرسی متوسط، نشریه شماره 86

 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
منافع مشارکت در شبکه یا اتحادیه بین المللی برای موسسه های حسابرسی متوسط، نشریه شماره 86
رشد و تثبیت حضور موسسه های حسابرسی متوسط با تسلط موسسه های بزرگتر و اقتصاد بی ثبات فعلی، درعرصه حرفه ای مشکلتر میشود. موسسه های متوسط که از لحاظ رده بندی جایی میان مشارکتهای کوچک (با 1 تا 5 شریک) و موسسه های بزرگ  قرار میگیرند، برای بقا باید خود را با  بازار متغیر فعلی تطبیق دهند. این موسسه ها، برای رقابتی موفق باید به دنبال کسب جایگاه در بازارهای خارج از کشور باشند تا بتوانند به فرصتهای رشد درازمدت دست یابند.
محیط نظارتی و گزارشگری کسب وکارهای کوچک با تغییر قانون شرکتها در سال 2011، دچار تحول عمده ای شده است. در نتیجه، جریان درامد برخی موسسه های متوسط تحت تاثیر قرار گرفته است؛ هرچند که تغییر  یادشده، تنها عامل این وضعیت به شمار نمی آید. با این حال، حضور مستمر موسسه های متوسط در بازار نشان  میدهد که آنها برای حفظ رضایت صاحبکاران و سودآوری خود، راههایی یافته اند. رشد شبکه ها و اتحادیه های بین المللی حسابداری در سراسر دنیا، یکی از مظاهر بازارهای متغیر و ضرورت تغییر دیدگاه موسسه های کوچکتر در مورد صاحبکارانشان و توجه به تصویری بزرگتر و جهانی است. 
چنین تشکلهایی برای برقراری ارتباط بین موسسه های انفرادی کوچکتر مستقل با دیگر موسسه های متوسط که با  چالشهای مشابهی در سطح ملی و بین المللی رودر رو هستند، تلاش میکنند.     
 
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.