مقالات

چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت)، نشریه شماره 80

رحیم بنابی قدیم  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت)، نشریه شماره 80

در فضای رقابتی حاضر و جهانی شدن اقتصاد، رفته رفته معنی و مفهوم مرزهای فیزیکی از دید اقتصادی کمرنگ تر شده و همگن بودن و مقایسه پذیری اطلاعات کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بدین ترتیب، لزوم قبول و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز بیش از پیش احساس می شود. استانداردها نیز همسو با تغییرهای محیط تجارت و رقابت در جهان، دچار تغییر و تحول می شوند و تأکید بر برخی مفاهیم (برای مثال، مفهومِ مربوط بودن) و اصول (برای مثال، اصل بهای تمام شده)، دچار شدت و ضعف می شود. با فشارهای چندسویه از سوی نهادهای بین المللی و از همه مهمتر، فشار از جانب ذینفعان، کشورها به سوی  پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تدوین استانداردهای ملی با تأکید بر رویکرد مبتنی براصول مفهوم ، روی می آورند.

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.