ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

مقالات

چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت)، نشریه شماره 80

رحیم بنابی قدیم  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت)، نشریه شماره 80

در فضای رقابتی حاضر و جهانی شدن اقتصاد، رفته رفته معنی و مفهوم مرزهای فیزیکی از دید اقتصادی کمرنگ تر شده و همگن بودن و مقایسه پذیری اطلاعات کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بدین ترتیب، لزوم قبول و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز بیش از پیش احساس می شود. استانداردها نیز همسو با تغییرهای محیط تجارت و رقابت در جهان، دچار تغییر و تحول می شوند و تأکید بر برخی مفاهیم (برای مثال، مفهومِ مربوط بودن) و اصول (برای مثال، اصل بهای تمام شده)، دچار شدت و ضعف می شود. با فشارهای چندسویه از سوی نهادهای بین المللی و از همه مهمتر، فشار از جانب ذینفعان، کشورها به سوی  پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تدوین استانداردهای ملی با تأکید بر رویکرد مبتنی براصول مفهوم ، روی می آورند.

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.