ارزیابی حسابرسان فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
ارزیابی حسابرسان فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۶۸

تحول در محیط کسب وکار، متأثر از عواملی همچون محیط فناوری است. فناوری اطلاعات همیشه در قلب آنچه برای سازمان و سهامدارانش ارزش می آفریند، قرار می گیرد؛ یعنی دستیابی به چشم انداز و هدفهای سازمان به طریق کاراتر، اثربخش تر و به ویژه شفافتر و قابل رسیدگی. بهترین روش برای اطمینان از این ارزش، حسابرسی و یا بررسی و ارزیابی فناوری اطلاعات است که تحقق این امر نیازمند پشتیبانی از نیازهای حسابرسی فناوری اطلاعات و ایجاد چارچوبی برای انجام آن است. زمانی که حسابرس فناوری اطلاعات مشغول انجام پروژه های اطمینانب خشی یا حسابرسی فناوری اطلاعات میشود، دستکم یک نفر آن کار را بررسی می کند. به طور کلی، حرفه حسابرسی ساختارها و فرایند هایی را توسعه داده تا اطمینان حاصل شود که حسابرسی و دیگر پروژه های مشابه، در معرض سطح مناسبی از بررسی پیش از انتشار آن است. این فرایندها بیشتر اوقات مستلزم چندین لایه بررسی است. هر چه ریسکهای مرتبط با پروژه ها بیشتر باشد، فرایندها به صورت دقیقتری بررسی شده و لایه های بیشتری از ساختارها را دربرمی گیرد.
فرایند بررسی از اینرو طراحی شده است تا اطمینان دهد که محصول مورد انتظار متناسب با درخواست اولیه، نتایج آزمونها و رویه ها و متون فنی و رهنمودهای موضوع مورد بررسی است. برای انجام بررسی کیفیت، به سطحی از دانش و مهارت نیاز است. نکته اصلی این است که شخص دارای تخصص در حوزه موضوع مورد بررسی، به عنوان رهبر بررسی کننده خواهد بود.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.