جداسازی مناسب فعالیتهای ناسازگار در حوزه فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
جداسازی مناسب فعالیتهای ناسازگار در حوزه فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۶۸

حسابرسی کارکرد فناوری اطلاعات یکی از اجزای حسابرسی فناوری اطلاعات است. در حالی که حسابرسی کارکرد فناوری اطلاعات به طور احتمالی در حسابرسی مستقل (برون سازمانی) رایجتر است، اما این حسابرسی به ویژه در فعالیت براورد خطر یا در طراحی کارکرد فناوری اطلاعات، میتواند به گونه ای اطمینان بخش، به عنوان بخشی از حسابرسی داخلی اجرا شود. در هنگام نیاز، جنبه های بااهمیت کارکرد فناوری اطلاعات در یک حسابرسی یا براورد خطر نیز میتواند بررسی شود. یکی از این جنبه ها، تفکیک وظایف به گونه ای مناسب است؛ به ویژه اگر با خطر مرتبط باشد؛ مانند تفکیک وظایف سنتی در کارکردهای حسابداری و تفکیک وظیفه ها در فناوری اطلاعات که نقشی عمده در کاهش برخی خطرها و موارد مشابه بازی میکند. این نوشتار به برخی نقشها و کارکردهای کلیدی اشاره دارد که نیازمند جداسازی هستند.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.