ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

طرح راهبردی

طرح راهبردی نشریه حسابرس

سه‌ساله 1397-1395

حسابرس نشریه ای است تحلیلی- اطلاع رسانی و پژوهشی که از سال 1377 فعالیت خود را آغاز کرده و صاحب امتیاز آن سازمان حسابرسی، مرجع تدوین و تعمیم استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است. موضوع کانونی حسابرس، بحث و بررسی، گردآوری اطلاعات و اطلاع رسانی در ارتباط با موضوعات، تحولات کلان و توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی در کلیه بخشهای اقتصادی کشور است.

چشم‌انداز
حسابرس؛ رسانه ای برتر، معتبر و مؤثر در نشر موضوعات، تحولات کلان و توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی کشور.

ماموریت

•    اطلاع رسانی در ارتباط با تغییرات و تحولات قوانین، سیاستها، و برنامه هایی که در سطح کلان بر حرفه حسابداری و حسابرسی کشور تاثیر دارند،
•    اطلاع رسانی درباره تغییرات و تحولات سازمانهای اثرگذار بر پیشرفتهای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور،
•    اطلاع رسانی درباره پیشرفتهای حرفه حسابداری در سایر کشورهای جهان، و معرفی نهادهای مرتبط و نقش آنها،
•    اطلاع‌رسانی درباره استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آنها،
•    انتشار مطالب تحلیلی معتبر، مربوط و موثر و به‌روز درباره حرفه حسابداری و حسابرسی،
•    بالابردن اعتماد جامعه به حرفه حسابداری و حسابرسی کشور،
•    پشتیبانی از انسجام و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور.

هدفها
•    طرح راهکارها و رویکردهای مناسب برای پیشرفت حسابداری و حسابرسی کشور و حل مسایل و مشکلات فرارو،
•    گسترش فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی و حسابرسی در کشور،
•    ارتقای سطح کیفی خدمات حسابداری و حسابرسی در سطح کشور،
•    پاسداشت اصول و ضوابط اخلاق و رفتار حرفه ای در جامعه حسابداری و حسابرسی کشور.

سیاستها
•    در نظر گرفتن موضوع محوری،
•    انتشار دیدگاه های صاحبنظران،
•    انتشار مطالب کاربردی، نوآور و تحول آفرین،
•    ارتباط موثر با خوانندگان، صاحبان قلم، و نشریه های همکار،
•    توسعه نشر الکترونیکی و استفاده موثر از فناوری و ارتباطات الکترونیک.

ارزشها
•    واقع بینی و واقع گرایی در انتشار مطالب،
•    پایبندی به اصول صداقت، درستکاری، امانتداری و بی طرفی،
•    احترام به حقوق و شخصیت خوانندگان، نویسندگان، و همکاران مجله.

مخاطبان اصلی
•    حسابداران و حسابرسان،
•    استادان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی حسابداری و حسابرسی،
•     استفاده‌ کنندگان از خدمات حسابداران و حسابرسان،
•     سازمانها و نهادها و مراجع رسمی مرتبط با خدمات حسابداری و حسابرسی.

منابع تحریری

•    دیدگاه، تحلیل و نقد اعضای هیئت علمی مجله،
•    ترجمه و پژوهش انجام شده به وسیله گروه پژوهشی مجله،
•    دیدگاه صاحبنظران و اعضای حرفه در قالب میزگرد و مصاحبه،
•    رویدادها، تحولات، آمار، اطلاعات، اخبار و مطالب کوتاه خواندنی داخلی و خارجی،
•    مقاله های دریافتی از پژوهشگران دانشگاهی.

روش تامین منابع تحریری
•    تشکیل هیئت علمی برای همکاری مستمر صاحبان قلم و اندیشه با نشریه،
•    تشکیل گروه پژوهشی برای ترجمه منابع خارجی و تهیه مطالب پژوهشی،
•    دریافت مقاله از پژوهشگران و مقاله نویسان،
•    تهیه و نگهداری بانک اطلاعاتی از منابع معتبر داخلی و خارجی،
•    ایجاد و به کارگیری مرکز خبری برای پوشش خبرها و رویدادهای داخلی.

گروههای اصلی موضوعهای محوری:
•    گزارشگری مالی،
•    حسابداری بخش عمومی،
•    خدمات اطمینان بخشی و سایر خدمات حرفه ای،
•    اخلاق و رفتار حرفه ای.
هر شماره مجله، در قالب «موضوع محوری»، و از زاویه ها و ابعاد: «مفاهیم نظری، تدوین استاندارد، آموزش و استقرار، فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات و سیاستها، نهادهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر، و بین المللی»، به یکی از موضوعهای اصلی یادشده می پردازد.

موضوعهای محوری:
شماره 82ـ اردیبهشت 95: ابزار نوین مالی و چشم‌انداز استفاده از آنها
شماره 83ـ تیر 95: تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
شماره 84ـ شهریور 95: استقلال حسابرس
شماره 85ـ آبان 95: راهکارهای رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسک
شماره 86ـ دی 95: چارچوب همکاری با مؤسسه‌های حسابرسی بین‌المللی
شماره 87ـ اسفند 95: مراجع سیاستگذاری و نهادهای نظارتی در حوزه حسابداری و حسابرسی
شماره 88ـ اردیبهشت 96: قانون تجارت
شماره 89ـ تیر 96: تحلیلگری داده‌ها در حسابرسی
شماره 90ـ شهریور 96: تردید حرفه‌ای در رسیدگی به تقلب و رعایت قوانین و مقررات
شماره 91ـ آبان 96: اخلاق و رفتار حرفه‌ای برای خدمات غیراطمینان‌بخشی
شماره 92ـ دی 96: استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی
شماره 93ـ اسفند 96: گزارشگری مالی الکترونیک