ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

همکاران

 

 

سردبیر دکتر یدالله مکرمی
مدیر اجرایی توران اکوان
ویراستار فنی
دکتر رافیک باغومیان
مدیر مرکز اطلاع رسانی مریم نجفی
همکار مرکز اطلاع رسانی
مهناز زریو
پژوهشگر و محقق معصومه امیری مقدم، امیرهادی معنوی مقدم
طراح و صفحه آرافاطمه عابدینی
همکار ویراستارساجده ملاطایفه
مسئول امور توزیع، مشترکین و آگهی هامحمود مجدی
طراح جلدآذین رستمی
حروفچینی خدیجه خادم حقیقت
عکاسمصطفی حضرتی