ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

همکاران

 

 

سردبیر دکتر یدالله مکرمی
مدیر اجرایی توران اکوان
ویراستار فنی
دکتر رافیک باغومیان
مدیر مرکز اطلاع رسانی مریم نجفی
همکار مرکز اطلاع رسانی
مهناز زریو
پژوهشگر و محقق معصومه امیری مقدم، امیرهادی معنوی مقدم
طراح و صفحه آرا فاطمه عابدینی
همکار ویراستار ساجده ملاطایفه
مسئول امور توزیع، مشترکین و آگهی ها محمود مجدی
طراح جلد آذین رستمی
عکاس مصطفی حضرتی