ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

همکاران

 

 

سردبیر دکتر یدالله مکرمی
مدیر اجرایی توران اکوان
ویراستار فنی
دکتر رافیک باغومیان
مدیر مرکز اطلاع رسانی مریم نجفی
پژوهشگر و محقق معصومه امیری مقدم
طراح و صفحه آرازهرا نجفی
همکار ویراستارساجده ملاطایفه
مسئول امور توزیع، مشترکین و آگهی هامحمود مجدی
طراح جلدآذین رستمی
حروفچینی خدیجه خادم حقیقت
عکاسمصطفی حضرتی