فهرست محصولات مرتبط

محصولات مشابه

نشریه حسابرس - شماره 76
نشریه حسابرس - شماره 76
تاریخ انتشار: فروردین و اردیبهشت 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 77
نشریه حسابرس - شماره 77
تاریخ انتشار: خرداد و تیر 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 78
نشریه حسابرس - شماره 78
تاریخ انتشار: مرداد و شهریور 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 79
نشریه حسابرس - شماره 79
تاریخ انتشار: مهر و آبان 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
Loading

نشریه حسابرس - شماره 80

تاریخ انتشار: آذر و دی 1394


به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
نشریه حسابرس - شماره 80

دوماهنامه تحلیلی، اطلاع رسانی، پژوهشی 

سال هفدهم، شماره 80

تاریخ انتشار: آذر و  دی 1394

 

موضوع محوری: اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

محصولات

آذر و دی 1394

80

دوماهنامه تحلیلی، اطلاع رسانی، پژوهشی

حسابرس

محصولات مرتبط

نشریه حسابرس - شماره 76
نشریه حسابرس - شماره 76
نشریه حسابرس - شماره 77
نشریه حسابرس - شماره 77
نشریه حسابرس - شماره 78
نشریه حسابرس - شماره 78
نشریه حسابرس - شماره 79
نشریه حسابرس - شماره 79
  • فهرست 80
  • 289.62KB
  • پی دی اف
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید