Loading

پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی

فصلنامه
پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی

صاحب امتیاز: دانشگاه خاتم

مدیر مسئول: مجید قاسمی

سردبیر: رضوان حجازی

آدرس مرکز اطلاع رسانی: www.jnraa.ir

مشخصات محصول

پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی

فصلنامه

-

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید