فهرست محصولات مرتبط

محصولات مشابه

نشریه حسابرس - شماره 76
نشریه حسابرس - شماره 76
تاریخ انتشار: فروردین و اردیبهشت 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 77
نشریه حسابرس - شماره 77
تاریخ انتشار: خرداد و تیر 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 78
نشریه حسابرس - شماره 78
تاریخ انتشار: مرداد و شهریور 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 79
نشریه حسابرس - شماره 79
تاریخ انتشار: مهر و آبان 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۲,۰۰۰ تومان
نشریه حسابرس - شماره 80
نشریه حسابرس - شماره 80
تاریخ انتشار: آذر و دی 1394 به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
۳,۰۰۰ تومان
Loading

نشریه حسابرس - شماره 81

تاریخ انتشار: بهمن و اسفند 1394


به منظور خرید اینترنتی این نشریه به سامانه خرید اینترنتی نشریات سازمان حسابرسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://audit.org.ir/WFrmLoginSiteUser_New.aspx
نشریه حسابرس - شماره 81

دوماهنامه تحلیلی، اطلاع رسانی، پژوهشی 

سال هفدهم، شماره 81

تاریخ انتشار: بهمن و  اسفند 1394

 

موضوع محوری: ضرورت بازنگری در نظام آموزش حسابداری و حسابرسی در انطباق با نیازهای حرفه در سطح بین المللی 

محصولات

بهمن و اسفند 1394

81

دوماهنامه تحلیلی، اطلاع رسانی، پژوهشی

حسابرس

محصولات مرتبط

نشریه حسابرس - شماره 76
نشریه حسابرس - شماره 76
نشریه حسابرس - شماره 77
نشریه حسابرس - شماره 77
نشریه حسابرس - شماره 78
نشریه حسابرس - شماره 78
نشریه حسابرس - شماره 79
نشریه حسابرس - شماره 79
نشریه حسابرس - شماره 80
نشریه حسابرس - شماره 80
  • فهرست 81
  • 272.33KB
  • پی دی اف
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید