مجله حسابرس / فراتر از اخبار / هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

هدر هیئت

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

انتشار رهنمود مشارکت پذیری توسط بنیاد و گروه مشورتی گزارشگری مالی اروپا
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) و گروه مشورتی گزارشگری مالی اروپا (EFRAG) رهنمودی منتشر کردند تا سطح بالای همسویی به دست آمده بین استانداردهای افشای پایداری هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB Standards) و استانداردهای گزارشگری پایداری اروپا (ESRS) و چگونگی امکان به کارگیری هردوی این مجموعه استانداردها توسط شرکت را همراه با تحلیل تفصیلی همسویی در موارد افشای مربوط به آب وهوا نشان دهد.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۲
انتشار دانشنامه پایداری دیجیتال هیئت استانداردهای بین المللی پایداری
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) به تازگی دانشنامه افشای پایداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ISSB Taxonomy) را منتشر کرد تا به عهد خود مبنی بر توانمندسازی سرمایه گذاران و دیگر ارائه کنندگان سرمایه در تحلیل کارامد موارد افشای مالی مربوط به پایداری پایبند باشد.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۵
انتشار گزارش سالانه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سال 2023
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی گزارش سالانه و صورتهای مالی حسابرسی شده خود برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023 را منتشر کرد تا اصل راهنمای بنیاد مبنی بر اینکه اطلاعات بهتر منجر به تصمیمهای بهتر می شود را تثبیت کند.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۹
شروع بررسی جامع حسابداری دارایی‌های نامشهود از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در حال بررسی جامع الزامهای حسابداری برای دارایی‌های نامشهود است.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۵
شروع پروژه‌های پژوهشی هیئت استانداردهای بین‌المللی پایداری در مورد ریسکها و فرصتهای مرتبط با سرمایه‌های طبیعی و انسانی
هیئت استانداردهای بین‌المللی پایداری (ISSB)، پروژه هایی را برای تحقیق در مورد افشای ریسکها و فرصتهای مرتبط با موارد زیر آغاز خواهد کرد:
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۹
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری به پروژه ترکیبهای تجاری تحت کنترل مشترک پایان داد
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) خلاصه‌ای از پروژه خود در مورد ترکیبهای تجاری تحت کنترل مشترک (BCUCC) را منتشر کرد.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۳
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  19 (IFRS 19) منتشر شد
با انتشار استاندارد 19، گزارشگری مالی برای شرکتهای فرعی واجد شرایط ساده می شود.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸
انتشار مقاله درباره گزارشگری مالی دیجیتال و چگونگی کمک آن به استخراج و تحلیل اطلاعات
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی یک مقاله مقدماتی با عنوان «گزارشگری مالی دیجیتال- تسهیل مقایسه پذیری و تحلیل دیجیتال گزارشهای مالی» منتشر کرده است تا موارد زیر را توضیح دهد:
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۴
بهبود توان تحلیلی سرمایه گذار از عملکرد مالی شرکت، در پی انتشار استاندارد حسابداری جدید
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی کار بر روی استاندارد جدید، یعنی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 18 (IFRS 18) با عنوان ارائه و افشا در صورتهای مالی، به منظور بهبود استفاده پذیری اطلاعات ارائه شده و افشاشده در صورتهای مالی را به پایان رسانده است.
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۶
گزارش پیشرفت در به کارگیری استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری
کانادا، ژاپن و سنگاپور در حال مشورتخواهی برای معرفی موارد افشای مربوط به پایداری در چارچوبهای انتظام بخشی حوزه گزارشگری خود، از طریق به کارگیری یا نوع دیگری از استفاده از استانداردهای افشای پایداری زیرمجموعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند. کشورهای دیگری از جمله استرالیا و مالزی، به تازگی دوره مشورتخواهی را به پایان رسانده اند.
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۱