مجله حسابرس / فراتر از اخبار / فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

فراخوان برای اصلاحیه های پیشنهادی با توجه به تفاسیر کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) پیش نویس پیشنهادی 89(ED 89) با عنوان اصلاحات با توجه به تفاسیر کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRIC) را به منظور نظرخواهی همگانی منتشر کرد.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۷
انتشار اصلاحیه هایی برای استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) اصلاحیه هایی را برای استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی IPSAS)) 2023 منتشر کرد.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۸
رونمایی از اولین استانداردهای اخلاق حرفه ای در سطح جهانی در مورد برنامه‌ریزی مالیاتی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران(IESBA) به تازگی رونمایی از اولین مجموعه جامع استانداردهای جهانی در مورد ملاحظات اخلاقی در برنامه‌ریزی مالیاتی و خدمات مرتبط را که در آیین اصول اخلاق حرفه ای هیئت گنجانده شده است، اطلاع رسانی کرد.
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۳
انتشار نقشه راه چهارساله هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی انتشار راهبرد و برنامه کار سالهای 2024 تا 2027 را با عنوان «به سوی آینده ای پایدارتر: پیشبرد مرکزیت اخلاق حرفه ای» اعلام کرد.
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷
انتشار رهنمود روزامد برای مربیان به منظور حمایت از پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به منظور کمک به دولتها و واحدهای دولتی برای گزارشگری در چارچوب استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) بر مبنای تعهدی، به تازگی مجموعه ای از مطالب آموزشی با عنوان «پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی: رهنمودی برای مربیان» برای استفاده مربیان در آموزش به دیگران در زمینه استانداردها و چگونگی به کارگیری آنها منتشر کرد.
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۵
انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره تمهیدات انتقال حقوق نسبت به داراییها
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی شماره 88 با عنوان تمهیدات انتقال حقوق نسبت به داراییها (اصلاحیه ها در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 47 و 48 (IPSAS 47 & IPSAS 48)) را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد.
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۶
انتشار خلاصه ممنوعیتهای مطرح شده در آیین اخلاق حرفه ای برای حسابرسیهای واحدهای تجاری دارای منافع عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی یک خلاصه سطح بالا از ممنوعیتهای وضع شده در آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the Code) (از جمله استانداردهای بین المللی استقلال)، به ویژه در ارتباط با استقلال برای حسابرسیهای واحدهای تجاری دارای منافع همگانی (PIEs) منتشر کرده است.
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۱
تکامل رویه های گزارشگری و اطمینان بخشی پایداری در شرکتهای بزرگ جهانی
بر اساس گزارش «وضعیت موجود: افشا و اطمینان بخشی پایداری 2019 تا 2022: روندها و تحلیل» که به تازگی به طور مشترک توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) و انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMA) منتشر شد.
۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۴
اقدام هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی برای تقویت تلاشهای حسابرسان در زمینه تقلب
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی اصلاحیه های پیشنهادی برای تقویت استانداردهای هیئت در حوزه مسئولیتهای حسابرس در زمینه تقلب را منتشر کرده است.
۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۸
شروع مشورتخواهی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران درباره معیار اخلاقی برای گزارشگری و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی شروع مشورتخواهی برای دو پیش نویس زیر را اعلام کرد:
۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۳
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »