اخبار

انتشار گزارش سالانه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سال 2023

انتشار گزارش سالانه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سال 2023
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی گزارش سالانه و صورتهای مالی حسابرسی شده خود برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023 را منتشر کرد تا اصل راهنمای بنیاد مبنی بر اینکه اطلاعات بهتر منجر به تصمیمهای بهتر می شود را تثبیت کند.
این گزارش با تاکید بر نقش اساسی اطلاعات شفاف و مقایسه پذیر حسابداری و مربوط به پایداری در بازارهای سرمایه جهان، چگونگی پشتیبانی استانداردهای حسابداری زیرمجموعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای افشای پایداری زیرمجموعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی- که به طور جمعی از آنها به عنوان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Standards) یاد می شود- از تخصیص سرمایه کارامد در کمک به سرمایه گذاران در شناسایی فرصتها و ریسکها در سطح جهان را پررنگ می کند.
اولویتهای سال 2024 از جمله موارد زیر است:
• نهایی سازی تصمیمها درباره پروژه های مهم از جمله ویرایش سوم استانداردهای حسابداری زیرمجموعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط (IFRS for SMEs) و شروع پروژه های جدید درباره داراییهای نامشهود و صورت جریانهای نقدی؛
•  پشتیبانی از پیاده سازی استانداردهای افشای پایداری زیرمجموعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نهایی سازی برنامه کار آینده هیئت استانداردهای بین المللی پایداری؛ و
• تعامل با مراجع انتظام بخشی و دیگر مراجع درباره به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و با شرکتها، سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان بازار سرمایه درباره استفاده آنها از استانداردها.
 
۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید