اخبار

انتشار فصل‌های به روز رسانی شده چارچوب مفهومی

انتشار فصل‌های به روز رسانی شده چارچوب مفهومی
هیئت استاندارهای بین‌ المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) تدوین کننده استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی برای استفاده از سوی دولتها و سایر موسسات بخش عمومی در سراسر جهان، فصل به روز رسانی شده چارچوب مفهومی خود را منتشر کرد.
که مفاهیمی را وضع می‌کند که در تهیه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و راهنما  عمل روشها  پیشنهاد  (RPG) و نیز و برای تهیه و ارائه گزارشهای مالی با مقاصد عمومی موسسات بخش عمومی به کار می روند.
فصل به روز رسانی شده، فصل 3، با موضوع ویژگیهای کیفی، پروژه دامنه محدود را تکمیل می‌کند تا چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی موسسات بخش عمومی را بهبود بخشد. این چارچوب موارد زیر را نیز دربر می‌گیرد:
فصل 5، عناصر صورتهای مالی
فصل 7، اندازهگیری داراییها و بدهیها در صورتهای مالی
 
۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۴۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید