اخبار

مشورتخواهی درباره راهبرد و برنامه کار 2024 تا 2028 هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

مشورتخواهی درباره راهبرد و برنامه کار 2024 تا 2028 هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، تدوین کننده استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) بر مبنای تعهدی برای استفاده از سوی دولتها و سایر نهادهای بخش عمومی در سراسر جهان، یک مشورتخواهی برای دریافت بازخورد ذینفعان در مورد راهبرد و برنامه کار پیشنهادی خود برای پنج سال آینده شروع کرده است.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در طول سالهای 2019 تا 2023 به شکافهای کلیدی در پیشینه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی پرداخته است که در نتیجه، اکنون می تواند برنامه کاری گزارشگری مالی خود را در راستای حفظ استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، دوباره متوازن کند. هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی پیشنهاد می کند که یک فرایند بررسی پس از اجرا و یک شورای به کارگیری ایجاد شود تا نه تنها از کاربران استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بلکه گروه بسیار بزرگتری از ذینفعان که انتظار می رود تا سال 2030 از استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی استفاده کنند، پشتیبانی کند. 
فرصت ارسال نظرها تا 15 فوریه 2024 تعیین شده است.
 
۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید