اخبار

انتشار استانداردهای جدید در کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی

انتشار استانداردهای جدید در کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی
استانداردهای حسابرسی مصوب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی:
• یاستاندارد حسابرسی شماره 700با عنوان «اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورتهای مالی» (تجدید نظر شده 1401)،
• استاندارد حسابرسی شماره 701 با عنوان «اطلاع‌رسانی مسایل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» (تجدید نظر شده 1401)،
• استاندارد حسابرسی شماره 705 با عنوان «اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل» (تجدید نظر شده 1401)، 
• استاندارد حسابرسی شماره 706 با عنوان «بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی» (تجدید نظر شده 1401)، 
• استاندارد حسابرسی شماره 720 با عنوان «مسئولیتهای حسابرس درقبال سایر اطلاعات» (تجدید نظر شده 1401)، 
• استاندارد حسابرسی شماره 570 با عنوان «تداوم فعالیت» (تجدید نظر شده 1401)، 
• استاندارد حسابرسی شماره 210 با عنوان «توافق در خصوص شرایط کار حسابرسی» (تجدید نظر شده 1401).
انتشار پیش نویس استانداردهای حسابرسی برای نظرخواهی عمومی:
• استاندارد حسابرسی خدمات مرتبط 4400 با عنوان «روشهای توافقی رسیدگی»
انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای نظرخواهی عمومی:
• استاندارد حسابداری شماره 43 با عنوان «درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان»
استانداردهای حسابداری بخش عمومی مصوب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی:
• استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  17 با عنوان «ترکیبهای بخش عمومی»
• استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  18 با عنوان «صورتهای مالی جداگانه»
انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای نظرخواهی عمومی:
• استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 19 با عنوان «صورت جریانهای نقدی»
انتشار پیش نویس استاندارد گزارشگری پایداری برای نظرخواهی عمومی:
• استاندارد افشای پایداری شماره 1با عنوان «الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری».
 
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید