اخبار

الزام شرکتها به استفاده از تجزیه و تحلیل سناریو مرتبط با آب و هوا

الزام شرکتها به استفاده از تجزیه و تحلیل سناریو مرتبط با آب و هوا
از سوی هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) صورت گرفت:
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) به اتفاق آرا تایید کرد که شرکتها ملزم به استفاده از تحلیل سناریوهای مرتبط با آب وهوا برای آگاهی بخشی تحلیل انعطاف پذیری هستند.
در جلسه فوق العاده هیئت که در 1 نوامبر 2022 برگزار شد، هیئت استانداردهای بین المللی پایداری برای تایید این که شرکتها ملزم به استفاده از تحلیل سناریوهای مرتبط با آب وهوا برای گزارش انعطاف پذیری آب وهوا و شناسایی ریسکها و فرصتهای مرتبط با آب وهوا برای حمایت از موارد افشای خود هستند، به این الزام رای داد.
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری همچنین موافقت کرد که برای تهیه کنندگان، دستورالعمل به کارگیری فراهم کند، ازجمله استفاده از مطالب تهیه شده از سوی کارگروه افشای اطلاعات مالی مرتبط با آب وهوا (TCFD) برای ارائه رهنمود به تهیه کنندگان در مورد چگونگی انجام تحلیل سناریو. این تصمیم به پرسشهای ذینفعان در مورد اینکه منظور از اصطلاح «تحلیل سناریوی مرتبط با آب وهوا» چیست، پاسخ می دهد. 
 
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید