اخبار

تهیه نمایشهای اینترنتی درباره مدیریت ریسک پویا

تهیه نمایشهای اینترنتی درباره مدیریت ریسک پویا
کارشناسان فنی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) بر اساس تصمیمهای آزمایشی هیئت تاکنون، مجموعه ای از هشت نمایش اینترنتی برای توضیح مدیریت ریسک پویا (Dynamic Risk Management) تهیه کرده اند.
هدف این پروژه، واداشتن شرکتها به انعکاس بهتر چگونگی اثرگذاری مدیریت ریسک نرخ بهره بر اندازه، زمان بندی و نااطمینانی جریانهای نقدی آینده در صورتهای مالی خود است.
محتوای این نمایشهای اینترنتی به شرح زیر است:
• مرور اجمالی مدل مدیریت ریسک پویا (نمایش اینترنتی 1)
• شش جزء مدیریت ریسک پویا:
   o نمایه راهبرد و هدف مدیریت ریسک (نمایش اینترنتی 2)
   o موقعیت جاری ورودی خالص ریسک (نمایش اینترنتی 3)
   o قصد کاهش ریسک و اوراق مشتقه معیار (نمایش اینترنتی 4)
   o اوراق مشتقه طراحی شده (نمایش اینترنتی 5)
   o ارزیابی عطف به ماسبق و تغییرات غیرمنتظره (نمایش اینترنتی 6)
   o اندازه گیری تنظیم مدیریت ریسک پویا (نمایش اینترنتی 7)
• نمونه توضیحی (نمایش اینترنتی 8)
 
۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۱۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید