اخبار

درخواست برای دریافت بازخورد جهت اطلاع از توسعه آینده دانشنامه افشای پایداری

درخواست برای دریافت بازخورد جهت اطلاع از توسعه آینده دانشنامه افشای پایداری
درخواست کارشناسان برای بازخورد، توصیه‌های کارشناسان در مورد آگاهی بخشی درباره تدوین دانشنامه برای امکانپذیرساختن بهره برداری دیجیتال منتشر شد.
درخواست کارشناسان برای بازخورد، توصیه‌های کارشناسان در مورد آگاهی بخشی درباره تدوین دانشنامه برای امکانپذیرساختن بهره برداری دیجیتال از موارد افشای تهیه شده با استفاده از استانداردهای افشای پایداری (SDS) زیرمجموعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) را تشریح می‌کند. توصیه‌های کارشناسان بر روی موضوعهای اساسی تمرکز دارند که باید به زودی درنظر گرفته شوند تا هیئت استانداردهای بین المللی پایداری بتواند دانشنامه افشای پایداری (SDT) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به موقع منتشر کند.
کارشناسان هیئت با انعکاس تمایل هیئت استانداردهای بین المللی پایداری برای تدوین راهبرد گزارشگری دیجیتال از نقطه آغاز، درخواست برای بازخورد را جهت به دست آوردن بازخورد منتشر می‌کنند که به توسعه دانشنامه افشای پایداری پیشنهادی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آینده کمک می‌کند. دانشنامه پیشنهادی به طور رسمی مطابق با فرایند انجام کار بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) مورد مشورت قرار خواهد گرفت. هدف این است که دانشنامه پیشنهادی بلافاصله پس از صدور استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، برای مشورتخواهی عمومی منتشر شود.
مهلت پاسخ به درخواست کارشناسان برای بازخورد تا 30 سپتامبر 2022 تعیین شده است.
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری در حال مشورتخواهی در مورد دو استاندارد اول افشای پایداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تا 29 ژوئیه 2022 است. 
درخواست کارشناسان برای بازخورد، توصیه‌های کارشناسان در مورد آگاهی بخشی درباره تدوین دانشنامه برای امکانپذیرساختن بهره برداری دیجیتال از موارد افشای تهیه شده با استفاده از استانداردهای افشای پایداری (SDS) زیرمجموعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) را تشریح می‌کند. توصیه‌های کارشناسان بر روی موضوعهای اساسی تمرکز دارند که باید به زودی درنظر گرفته شوند تا هیئت استانداردهای بین المللی پایداری بتواند دانشنامه افشای پایداری (SDT) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به موقع منتشر کند.
کارشناسان هیئت با انعکاس تمایل هیئت استانداردهای بین المللی پایداری برای تدوین راهبرد گزارشگری دیجیتال از نقطه آغاز، درخواست برای بازخورد را جهت به دست آوردن بازخورد منتشر می‌کنند که به توسعه دانشنامه افشای پایداری پیشنهادی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آینده کمک می‌کند. دانشنامه پیشنهادی به طور رسمی مطابق با فرایند انجام کار بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) مورد مشورت قرار خواهد گرفت. هدف این است که دانشنامه پیشنهادی بلافاصله پس از صدور استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، برای مشورتخواهی عمومی منتشر شود.
مهلت پاسخ به درخواست کارشناسان برای بازخورد تا 30 سپتامبر 2022 تعیین شده است.
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری در حال مشورتخواهی در مورد دو استاندارد اول افشای پایداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تا 29 ژوئیه 2022 است. 
 
۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۵۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید