اخبار

افزودن چهار پروژه به برنامه کاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در سال 2022

افزودن چهار پروژه به برنامه کاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در سال 2022
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) خلاصه مشورتخواهی برنامه کاری میان دوره (MPWP) خود را منتشر کرده است.
خلاصه مشورتخواهی، پروژه‌های افزوده شده به برنامه کاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را تایید می‌کند، و فرایندی که برای دریافت بازخورد ذینفعان در مورد پیشنهادهای اولیه هیئت دنبال می شود، و همچنین دلایل تصمیمهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را توضیح می‌دهد.
چهار پروژه افزوده شده به برنامه کاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی که در سال 2022 بر روی آنها کار انجام خواهد شد، عبارتند از: 
 الف) ارائه صورتهای مالی؛
 ب) گزارشگری تفاضلی؛ 
پ) گزارشگری اطلاعات برنامه پایداری (پروژه با دامنه محدود)؛ و
ت) مشورتخواهی جهانی در مورد پیشبرد گزارشگری پایداری بخش عمومی.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در ابتدا پیشنهاد کرد که چهار پروژه بادامنه محدود اضافه شود. همه اینها حمایت قوی ذینفعان را دریافت کردند، بنابراین پروژه‌های زیر به عنوان پیش تعهد برای برنامه کاری آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، همزمان با شروع کار و در دسترس قرار گرفتن منابع از سال 2023 به بعد، افزوده شده اند:
 الف) استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 21 (IPSAS 21)، با عنوان «کاهش ارزش داراییهایی که مولد وجه نقد نیستند»؛ 
ب) استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 31 (IPSAS 31)، با عنوان «داراییهای نامشهود»؛ 
 پ) استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 33 (IPSAS 33) ، با عنوان «به کارگیری مبنای تعهدی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برای اولین بار»؛ و
ت) بیانیه رویه حرفه ایقضاوتهای بااهمیت. 
 
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید