اخبار

راه اندازی بستر دیجیتالی جدید

راه اندازی بستر دیجیتالی جدید
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی یک بستر جدید دیجیتال با عنوان «گذرگاه هایی به سمت تعهدی» راه اندازی کرده است.
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی و برای کمک و ارتقای توسعه، به کارگیری و استقرار استانداردهای بین المللی باکیفیت، یک بستر جدید دیجیتال با عنوان «گذرگاه هایی به سمت تعهدی» راه اندازی کرده است، تا دسترسی مرکزی به منابع مفید برای دولتها و دیگر بنگاه های بخش عمومی فراهم کند، تا برای انتقال از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی، برنامه ریزی کرده و اقدام کنند، ازجمله برای به کارگیری و استقرار استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASs).
این بستر جدید بر اساس کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) با عنوان «مطالعه 14، انتقال به مبنای تعهدی حسابداری: رهنمودی برای دولتها و بنگاه‌های دولتی»، همراه با متن روزامدشده و ارائه نوین با راهبری آسانتر تهیه شده است.
«گذرگاه هایی به سمت تعهدی»، برای تجهیز بنگاه های بخش عمومی با ابزاری برای انتقال هموار همراه با توجه دقیق:
• مزایا و آثار به کارگیری و استقرار حسابداری تعهدی، ازجمله استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را به اختصار بیان می کند؛
• اصول بنیادین مدیریت مالی عمومی باکیفیت (PFM) را جانمایی می کند که برای تحویل اثربخش و کارامد خدمات عمومی، تامین مالیهای عمومی شفاف  واعتماد بین دولت و شهروندان ضروری است؛
• گذرگاه های چندگانه انتقال را برای استقرار تصاعدی تعهدی کاوش می کند؛
• وظایف اصلی مرتبط با شناسایی داراییها، بدهیها، درامدها و هزینه ها، ازجمله مسائل و چالشهای مربوط به شناسایی و همچنین اندازه گیری این اقلام در صورتهای مالی را شناسایی می کند؛
• پیشنهادهای عملی، رهنمود و مطالعه¬های موردی بر اساس تجربیات دیگر بنگاه ها و حوزه های گزارشگری ارائه می کند؛ و
• پیوندهایی به دیگر رهنمودها و منابع مفید فراهم می کند تا به بنگاه ها در گرفتن بهترین تصمیم مناسب برای شرایط منحصربه فرد هر بنگاه، کمک کند.
این بستر به وسیله فدراسیون بین المللی حسابداران و با مطالب تهیه شده به وسیله انجمن رسمی مالیه عمومی و حسابداری (CIPFA) و بازخورد از طرف هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و ذینفعان جامعه بین المللی تهیه شده است.
 
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۰۰:۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید