اخبار

تغییرات پیشنهادی در دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2021

تغییرات پیشنهادی در دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2021
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2021- به روزآوری پیشنهادی شماره 3 را منتشر کرد.
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2021- به روزآوری پیشنهادی شماره 3 با عنوان به کارگیری مقدماتی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی17 (IFRS 17) و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی9 (IFRS 9)- اطلاعات مقایسه ای (اصلاحیه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی17) را منتشر کرد.
تغییرات پیشنهادی، بازتاب دهنده  به کارگیری اولیه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9- اطلاعات مقایسه ای، که در 9 دسامبر منتشرشد و اصلاحیه کم دامنه برای الزامهای گذار به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی17 با موضوع قراردادهای بیمه است.
مهلت ارسال نظرها تا 17 ژانویه 2022 تعیین شده است.
 
۱۱ دی ۱۴۰۰ ۰۰:۰۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید