اخبار

اعلام تلفیق هیئت استانداردهای حسابداری پایداری در دو نهاد دیگر و انتشار الزامهای اولیه افشا

اعلام تلفیق هیئت استانداردهای حسابداری پایداری در دو نهاد دیگر و انتشار الزامهای اولیه افشا
همزمان با نشست سران جهان در گلاسکو برای کنفرانس تغییر اقلیمی 26 (COP 26)، اجلاس جهانی سازمان ملل متحد برای پرداختن به مسئله بحرانی و فوری تغییرات اقلیمی، سه پیشرفت در خورتوجه را اعلام کردند.
همزمان با نشست سران جهان در گلاسکو برای کنفرانس تغییر اقلیمی 26 (COP 26)، اجلاس جهانی سازمان ملل متحد برای پرداختن به مسئله بحرانی و فوری تغییرات اقلیمی، اعضای هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) سه پیشرفت در خورتوجه را اعلام کردند تا برای بازارهای مالی جهانی، موارد افشای باکیفیت درباره آب وهوا و دیگر موضوعهای پایداری فراهم کنند:
• تاسیس یک هیئت جدید استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) برای توسعه یک خط مبنای جامع جهانی در زمینه استانداردهای باکیفیت افشای پایداری، در جهت منافع همگانی، برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران؛
• تعهد سازمانهای سرمایه گذارمحور پیشرو در زمینه موارد افشای پایداری برای ادغام در هیئت جدید. بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ادغام هیئت استانداردهای افشای آب وهوا (CDSB)، که به وسیله پروژه افشای کربن (CDP) تاسیس شده، و بنیاد گزارشگری ارزش (VRF)، که مالک چارچوب گزارشگری یکپارچه و استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) است را تا پایان ژوئن 2022 به پایان خواهد رساند.
• انتشار الزامهای افشای آب وهوا و عمومی نمونه که به وسیله کارگروه آمادگی فنی (TRWG) تهیه شده، که به وسیله بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تاسیس شد تا امور آماده سازی هیئت استانداردهای بین المللی پایداری را انجام دهد. این الزامهای نمونه، محصول شش ماه کار مشترک توسط نمایندگان هیئت استانداردهای افشای آب وهوا، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) کارگروه هیئت ثبات مالی در زمینه موارد افشای مالی مربوط به آب وهوا (TCFD)، بنیاد گزارشگری ارزش و همنشینی اقتصادی جهانی (Forum) است که به وسیله سازمان بین المللی بورسهای اوراق بهادار (IOSCO) و گروه متخصصان فنی سازمان که متشکل از مراجع انتظام بخشی بورسهای اوراق بهادار است، پشتیبانی می شود. کارگروه آمادگی فنی، جنبه های مهم مطالب این سازمانها را برای تهیه یک مجموعه متحد از پیشنهادها تلفیق کرده تا مورد بررسی هیئت جدید استانداردهای بین المللی پایداری قرار بگیرند.
این پیشرفتها در کنار هم، ترتیبات نهادی لازم را ایجاد می کنند که در اساسنامه تجدیدنظرشده بنیاد تدوین شده اند، و زمینه کاری فنی برای استانداردگذار افشای پایداری برای بازارهای مالی را فراهم می سازند. آنها تقاضای روبه رشد و فوری برای کارامدسازی و رسمی سازی موارد افشای پایداری بنگاه را براورده خواهند کرد.
 
۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید