اخبار

مشورتخواهی درباره پروژه های جدید هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی

مشورتخواهی درباره پروژه های جدید هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی(IPSASB) به تازگی مشورتخواهی برنامه کار میان دوره خود را منتشر کرد.
در همسویی با تداوم اجرای راهبرد، و با فراهم شدن منابع مورد نیاز هیئت و کارشناسنان در طول سالهای 2022 و 2023، مشورتخواهی یادشده پروژه ها را برای افزودن به راهبرد در اولویت قرارمی دهد. 
در این مشورتخواهی با توجه به امکان دسترسی به منابع، دو پروژه مهم برای اضافه شدن پیشنهاد شده است:
• ارائه صورتهای مالی، و 
• گزارشگری تفاضلی.
در این مشورتخواهی همچنین پیشنهاد شده که چهار پروژه با دامنه کوچکتر اضافه شود:
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی21  (IPSAS 21) با عنوان «کاهش ارزش داراییهایی که  مولد نقد نیستند»،
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی31  (IPSAS 31) با عنوان «داراییهای نامشهود»، 
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی33  (IPSAS 33) با عنوان «پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر مبنای تعهدی برای اولین بار»، و 
• قضاوت با اهمیت.
مهلت ارسال نظرها تا تاریخ 30 نوامبر 2021 تعیین شده است.
 
۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید