اخبار

انتشار برنامه کار تفصیلی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

انتشار برنامه کار تفصیلی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) پس از مشورتخواهی با هیئت نظارت بر منافع عمومی (PIOB)، برنامه کار تفصیلی بازنگری شده را منتشر کرد.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) پس از مشورتخواهی با هیئت نظارت بر منافع عمومی (PIOB)، برنامه کار تفصیلی بازنگری شده را منتشر کرد که جایگزین برنامه کار منتشرشده در 1 فوریه 2021 می شود. هیئت، برنامه کاری خود را با توجه به استمرار تأثیر همه گیری کووید 19 (COVID-19) بر فعالیتهای هیئت و ظرفیت ذینفعان در استقرار استانداردهای جدید و مشارکت در فرایند انجام کار هیئت، بازنگری کرد.
هیئت در مواجهه با واقعیت کاهش زمان نشست عمومی به دلیل برگزاری نشستهای عمومی از راه دور در ماههای باقی مانده سال، تکمیل به موقع دو سند مهم با توجه به منافع عمومی را در اولویت قرار داده است، ازجمله نهایی سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 600 (ISA 600) (تجدیدنظرشده) با عنوان حسابرسی صورتهای مالی گروه (انتظار می رود پس از نشست هیئت در دسامبر 2021 باشد) و استاندارد پیشنهادی برای حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری با پیچیدگی کمتر به منظور مشورتخواهی عمومی (انتظار می رود پس از نشست هیئت در ژوئن 2021 باشد).
برنامه کار بازنگری شده همچنین پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی حسابرسی 500 (ISA 500) (شواهد حسابرسی) در سپتامبر 2022 را دربر می گیرد.
 
۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید