اخبار

نسل جدید، سرعت دهنده به تغییر در محیط کار

نسل جدید، سرعت دهنده به تغییر در محیط کار
براساس گزارش جهانی انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، اولین نسل بومی دیجیتال که وارد نیروی کار شده، با وقوع فاجعه منحصر به فرد جهانی که آنها در دوره جوانی خود تجربه می کنند، شکل گرفته است.
دیدگاه های 9000 جوان در سنین 18 تا 25 سال در نشریه گراندبریکرز (Groundbreakers) با موضوع «نسل زد (Z Generation) و آینده حسابداری» منتشر شد و نشان داد که دغدغه اصلی آنها در زمینه امنیت شغلی، رفاه و سلامت روان است و زنگ بیدارباش برای کارفرمایانی است که باید به این موضوع اهمیت نشان دهند.
انجمن حسابداران خبره و رسمی و فدراسیون بین المللی حسابداران می گویند یافته های این تحقیق جهانی بدون درنظرگرفتن بخش اقتصادی، به همه کارفرمایان مربوط است، و تأمین نیازهای این نسل و رسیدگی به دغدغه های آنها در پیشرفتشان بسیار اساسی خواهد بود. به طور مشخص برای حرفه حسابداری، که هدف اصلی آن  ایجاد ارزش پایدار برای سازمانها و در همان حال اقدام در جهت منافع عمومی است، موقعیت منحصر به فردی ایجاد می کند تا از این فرصت استفاده کنند.
در مقاله نسل جدید و آینده حسابداری در نشریه گراند بریکرز، 10 روش برای استفاده از توانایی نسل جدید به کارفرمایان ارائه شده است:
1. از مهارت دیجیتال نسل جدید بهره برداری کنید: شرکتهای باهوش، نسل جدید را به عنوان سفیران فوق العاده و پذیرندگان اولیه می بینند تا بقیه کسب وکار را برای تحول دیجیتالی تشویق کنند.
2. به کارآفرینی بیندیشید: فرهنگی را فراهم آورید که در آن جوانان بتوانند تفکر و توانایی های کارآفرینی خود را در امنیت نسبی سازمان به بهره برداری برسانند.
3. از اجتماع برای شناسایی و به کارگیری قدرت همپیشگان استفاده کنید: فراتر از رسانه های اجتماعی، فعالیتهایی مانند به کارگیری «سفیران نام تجاری» از نسل زد که در مراکز دانشگاه معتبر و موثق هستند تا همپیشگان خود را علاقه مند به سازمانها کنند، می تواند مزایای فراوانی داشته باشد.
4. صادق باشید و به نسل جدید گوش دهید: نسل جدید به اصالت سنجی ارزش می دهد و آن را به عنوان یک عامل اصلی در تصمیم گیریهای اولیه در مورد پیوستن به سازمان می داند.
5. بر روی رفاه تمرکز کنید: نسل جدید درمورد رفاه حال خود نگران است، بنابراین کارفرمایان باید از این امر حمایت کنند.
6. هدف سازمان را با نیازهای توسعه فردی همسو کنید: سازمانها باید فلسفه وجودی، هدف و تأثیری که بر جامعه گسترده می گذارند را به تفصیل بیان کنند. نسل جدید علاقه مند به درک چگونگی ایجاد تغییر در سازمان است و این که چه مشارکتی می تواند در چشم انداز این موضوع مهم داشته باشد.
7. فرصتهای همکاری در میان نیروهای کار ایجاد کنید: برای کمک به پیشرفت نسل جدید، آنها را بخشی از یک نمای بزرگتر سازمان درنظر بگیرید.
8. به نتایج پاداش بدهید، نه به دروندادها: کارفرمایان در عوض تمرکز بر ساعاتی که صرف انجام یک کار می شود، باید بر روی پیامدها و نتایج به دست آمده تمرکز کنند.
9. بازخورد مستمر بدهید: فرهنگ بازخورد و تأیید مستمر را ایجاد کنید که در تحول نسل جدید نقش اساسی دارد، زیرا آنها در دنیایی از ارتباطات سریع و رتبه بندی فرصتها از طریق دیجیتال رشد کرده اند.
10. در مورد یادگیری تجدیدنظر کنید: برای تشویق به یادگیری نسل جدید، آن را کوتاه و دیداری کنید.
 
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید