اخبار

اقدام مهم در جهت تقویت استقلال حسابرس

اقدام مهم در جهت تقویت استقلال حسابرس
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) بازنگریهایی در مقررات خدمات غیراطمینان بخشی (NAS) منتشر کرد.
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) بازنگریهایی در مقررات خدمات غیراطمینان بخشی (NAS) و مقررات مربوط به حق الزحمه در آیین اصول اخلاق حرفه ای  برای حسابداران حرفه ای (THE CODE) (ازجمله استانداردهای بین المللی استقلال) منتشر کرد. مقررات بازنگری شده خدمات غیراطمینان بخشی و مقررات مرتبط با حق الزحمه به طور درخورتوجهی حفاظهای مربوط به استقلال حسابرس را در دو زمینه مهم تقویت می‌کنند، که ممکن است محرکهایی تاثیرگذار بر رفتار حسابرس، خدمات غیراطمینان بخشی ارایه شده به صاحبکاران خدمات حسابرسی و حق الزحمه ها ایجاد کنند.
مجموعه اقدام جدید شامل موارد زیر است:
• ممنوعیت گسترده موسسه های حسابرسی از ارایه خدمات غیراطمینان بخشی که احتمال می رود تهدید خودبینی در تجدیدنظر برای صاحبکار خدمات حسابرسی که نهادی با منافع عمومی است، ایجاد کند.
• وضع مقررات جدید برای برقراری و ارتقای همکاری قویتر میان حسابرسان و ارکان راهبری نهادهای با منافع عمومی در مورد مسایل استقلال در ارتباط با خدمات غیراطمینان بخشی و حق الزحمه ها.
• تقویت مقررات در جهت پرداختن به وابستگی غیرضروری حق الزحمه به صاحبکاران خدمات حسابرسی.
• وضع مقررات برای تقویت شفافیت بیشتر در بخش عمومی در زمینه حق الزحمه های پرداخت شده توسط صاحبکاران خدمات حسابرسی که نهادهای با منافع عمومی هستند تا به قضاوتهای ذینفعان در مورد استقلال حسابرس کمک کند.
• رهنمود جامع برای هدایت ارزیابی حسابرسان از مخاطره ها و اقدام حسابرسان در ارتباط با تهدیدهای مرتبط با خدمات غیراطمینان بخشی و حق الزحمه ها. 
مقررات بازنگری شده در زمینه خدمات غیراطمینان بخشی و حق الزحمه ها، برای حسابرسی صورتهای مالی مربوط به دوره هایی که به 15 دسامبر یا پس از آن منتهی می شود لازم الاجرا است. به کارگیری پیش از این تاریخ نیز مجاز و تشویق شده است.
 
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید