اخبار

فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی منتشر شد

فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی منتشر شد
فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی یک نشریه تخصصی در حوزه بخش عمومی است.
نظر به این که حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی نسبتا نوپاست، اهمیت وجود چنین نشریاتی بسیار زیاد است. هدف این نشریه اشاعه نتایج پژوهشهای انجام شده و ایده های نوین در این زمینه است. پژوهشها می تواند در خصوص گزارشگری، حسابداری، حسابرسی، بودجه ریزی، استانداردها و دیگر موضوعات مطرح شده در محورهای اصلی فصلنامه به شرح ذیل باشد:
• مشکلات و نارسائیهای بودجه ریزی در بخش عمومی، 
• بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB ) در بخش عمومی،
• بودجه ریزی مبتنی بر آمارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی دولت، 
• مباحث انحرافات بودجه در بخش عمومی، 
• چالشهای به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی، 
• مسئولیت پاسخگویی و گزارشگری مالی در بخش عمومی، 
• حسابرسی بخش عمومی، 
• مدیریت مالی بخش عمومی، 
• آموزش حسابداری بخش عمومی: تعامل حرفه و دانشگاه، 
• سیستمهای اطلاعاتی بخش عمومی، 
• حقوق بین نسلی و درون نسلی، 
• پژوهشهای نوین در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS)، 
• پژوهشهای نوین در استانداردهای حسابداری دولتی (GAS)، 
• سایر مباحث نوین پیرامون حسابداری بخش عمومی، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی.
علاقه مندان برای اطلاع بیشتر به مرکز اطلاع رسانی زیر مراجعه کنند:
 https://psabjournal.com/fa/index.php
 
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید