اخبار

سند مشورتخواهی درباره برنامه پنجساله

سند مشورتخواهی درباره برنامه پنجساله
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) یک سند مشورتخواهی منتشر کرده است تا دیدگاه های خود را در مورد اولویتهای هیئت طی پنج سال آینده بررسی کند.
این سومین بار است که هیئت برای کمک به ایجاد برنامه پنجساله خود ازطریق مشورتخواهی درباره دستورکار، با مردم مشورت می کند. 
هیئت در حال درخواست دیدگاه ها درباره جهتگیری راهبردی و توازن فعالیتهای خود است به عنوان مثال، چه مدت زمانی را باید صرف تهیه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) جدید کند، در مقایسه با آنچه برای سایر فعالیتهای خود صرف می کند، مانند پشتیبانی از کاربرد یکنواخت استانداردها. 
هیئت همچنین در حال جستجوی دیدگاه ها در مورد موضوعهای گزارشگری مالی که باید آنها را اولویت بندی کند و همچنین در مورد معیارها برای افزودن پروژه ها به برنامه کاری خود است.   
بازخورد دریافت شده به هیئت کمک می کند تا فعالیتها و برنامه کاری خود را برای سالهای 2022 تا 2026 تعیین کند.   
فرصت ارسال دیدگاه ها تا 27 سپتامبر 2021 تعیین شده است.  
 
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید