اخبار

حمایت از داده های ساختاریافته با ایجاد مرکز دسترسی واحد در اروپا

حمایت از داده های ساختاریافته با ایجاد مرکز دسترسی واحد در اروپا
سازمان بین المللی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL INTERNATIONAL) پاسخ خود به مشورتخواهی کمیسیون اروپا را ارسال کرد.
سازمان بین المللی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL INTERNATIONAL) پاسخ خود به مشورتخواهی کمیسیون اروپا در زمینه ایجاد مرکز دسترسی واحد در اروپا (ESAP) برای همه داده های گزارشگری را ارسال کرد. 
نظر سازمان بر این است که مرکز دسترسی واحد در اروپا باید منبع اصلی برای اطلاعات افشاشده در بازارهای اروپا باشد که با استفاده از زبان ایکس بی آر ال بیشترین سودمندی را ایجاد کند.
باتوجه به پیچیدگی و دامنه مرکز دسترسی واحد در اروپا، سازمان یادشده از رویکرد «شروع کوچک و رشد» حمایت می کند. سازمان از کمیسیون می‌خواهد که کارهای مقدماتی خود را پیرامون شکل بندی الکترونیکی واحد در اروپا (ESEF) انجام دهد تا از زبان ایکس بی آر ال متنی (Inline XBRL) برای بیشترین افشای ممکن استفاده کند.
خدمات و نرم افزارهای بسیار رقابتی اکنون در دسترس هستند و تنها با رشد تقاضا بهبود می یابند. در دنیای امروزی، داده های ساختاربندی نشده، دردسرسی فزاینده است.
اتحادیه اروپا برای حفظ مزیت رقابتی و سهولت در سرمایه گذاری، به کاوش، دسترسی، مقایسه و تحلیل داده ها نیاز دارد. در همین حال، اتحادیه اروپا آمادگی دارد تا آینده گزارشگری را ترسیم کند و پیشرو در افشای عوامل محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) باشد. همچنین، برای ایجاد بیشترین سودمندی، داده ها باید از طریق مرکز دسترسی واحد در اروپا و از طرف دیگر همان طور که گروه مشورتی گزارشگری مالی اروپا (EFRAG) پیشنهاد کرده است، با استفاده از ایکس بی آر ال متنی در دسترس همگان قرار گیرند. 
همچنین سازمان علاقه مند است که در جریان پاسخ مشورتخواهی سازمان بورسها و بازارهای اروپا (ESMA) که نقش مهمی در مرکز دسترسی واحد در اروپا ایفا می کند، قرار بگیرد.
 
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید