اخبار

ادامه حمایت از همگرایی در استانداردهای جهانی پایداری

ادامه حمایت از همگرایی در استانداردهای جهانی پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) که از 180 انجمن عضو و همکار تشکیل شده و نماینده 3 میلیون حسابدار حرفه ای در سطح جهان است، همچنان به فعالیت خود در حمایت از تدوین استانداردهای جهانی پایداری در جهت منافع عمومی ادامه می دهد.
فدراسیون در این راستا، تازه ترین اقدام انجام شده از سوی هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) و سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار (IOSCO) را تایید کرد. 
فدراسیون، به طور ویژه، از تشکیل یک کارگروه توسط بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تلاش برای تشکیل کمیته تخصصی مشورتی از ذینفعان چندگانه پشتیبانی می کند که هر دواقدام به روند روبه رشد برای تشکیل هیئت استانداردگذار موفق سرعت می دهند.
این اقدام، نشان دهنده تمرکز بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ارائه سریع فعالیتهای مربوط به نوآوریهای موجود، ازطریق متوازن سازی و گرداوری، است. 
فدراسیون همچنین از ایجاد گروه جدید متخصصان فنی زیرمجموعه کارگروه ویژه امورمالی پایدار سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار پشتیبانی می کند، که تقاضای بین المللی رو به رشد برای اقدام بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را نشان می دهد.
 
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید