اخبار

انتشار رهنمود اضافی درباره پیشنهاد تعریف واحدهای با منافع عام

انتشار رهنمود اضافی درباره پیشنهاد تعریف واحدهای با منافع عام
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) نشریه جدید کارشناسان هیئت را ارائه داد.
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) نشریه جدید کارشناسان هیئت را ارائه داد که محتوای بیشتری برای اصلاحات اخیر هیئت در تعریف واحدهای با منافع عام (PIE) فراهم می کند. نشریه کارشناسان هیئت، رهنمود ارایه شده در یادداشت توجیهی پیش نویس پیشنهادی بازنگریهای پیشنهادی در تعاریف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و واحدهای با منافع عام در آیین اصول اخلاق حرفه ای (PIE ED) که در ژانویه منتشر شد راکامل می کند.  
نشریه کارشناسان هیئت به مراجع انتظام بخشی محلی، استانداردگذاران ملی یا سایر نهادهای محلی مرتبط در بررسی و برنامه ریزی برای به کارگیری تعریف تجدیدنظرشده واحدهای با منافع عام هنگام نهایی شدن و انتشار از سوی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران کمک خواهد کرد. هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران تشخیص داده است که ممکن است طرحها در نتیجه دریافت نظرات درباره پیش نویس پیشنهادی، اصلاح شود.    
 
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید