اخبار

پشتیبانی از جهت گیری راهبردی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در زمینه پایداری

پشتیبانی از جهت گیری راهبردی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در زمینه پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) از گامهایی که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی در مورد بررسی پیوسته امکان تاسیس هیئت استانداردهای پایداری جدید (SSB) پشتیبانی می کند.
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از گامهایی که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی در مورد بررسی پیوسته امکان تاسیس هیئت استانداردهای پایداری جدید (SSB) در کنار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و زیر ساختار موجود راهبری بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اعلام کرد، پشتیبانی می کند. فدراسیون بین المللی حسابداران از مشارکت هیئت سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) در این طرح مهم، آن طور که در بیانیه هیئت امنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و همچنین در نشریه رسانه های هیئت سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار در 24 فوریه آمده است، استقبال می کند. 
فدراسیون با نظرات راهبردی هیئت امنا موافق است که هیئت استانداردهای پایداری جدید باید بر اطلاعات بااهمیت برای تصمیمهای سرمایه گذاران و سایر تامین کنندگان سرمایه تمرکز کند و این که هیئت جدید در ابتدا تلاش خود را بر گزارشهای مربوط به آب و هوا متمرکز کند، در همان حال که همچنین در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران در زمینه سایر عوامل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG)  فعالیت می کند. 
به همین ترتیب، فدراسیون موافق است که رویکرد مبتنی بر عناصر سازنده، هم استفاده از استانداردها و چارچوبهای موجود (ازجمله کارگروه افشای مالی مربوط به آب وهوا (TCFD)) و هم انعطاف پذیری برای هماهنگی در مورد الزامهای گزارشگری که آثار پایداری گسترده تری را به دست می آورند، تسهیل می کند، همانطور که فدراسیون بین المللی حسابداران در نقشه راه پیش رو (Way Forward)  که منتشر کرده، بیان کرده است.  
 
۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید