اخبار

جهت گیری راهبردی نسبت به نظرخواهی درباره گزارشگری پایداری

جهت گیری راهبردی نسبت به نظرخواهی درباره گزارشگری پایداری
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) برای ادامه تحلیل و بحث در مورد بازخورد دریافت شده به سند مشورتخواهی, در روزهای 2 تا 4 مارس 2021 ملاقات کردند.
هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) برای ادامه تحلیل و بحث در مورد بازخورد دریافت شده به سند مشورتخواهی در مورد گزارشگری پایداری (مشورتخواهی 2020)، در روزهای 2 تا 4 مارس 2021 ملاقات کردند.   
بازخورد مشورتخواهی 2020، نیاز فوری به استانداردهای جهانی گزارشگری پایداری و حمایت از بنیاد برای ایفای نقش در توسعه آنها را تایید کرد. بنابراین همانطور که در بیانیه فوریه هیئت امنا مشخص شده است، آنها به کار خود در زمینه ایجاد یک هیئت بین المللی استانداردهای گزارشگری پایداری در ساختار راهبری بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ادامه می دهند. 
هیئت امنا از بیانیه عمومی هیئت سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO Board) که در فوریه 2021 منتشر شده، استقبال کرد، که نشان دهنده قصد هیئت سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار برای همکاری با بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در تدوین برنامه ای برای ایجاد هیئت جدید برای تنظیم استانداردهای گزارشگری پایداری مطابق با نیازهای بازارهای سرمایه بود. 
بر اساس بازخورد مشورتخواهی 2020، و بر اساس تشویق بیانیه هیئت سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار، هیئت امنا به دیدگاههای زیر درباره جهت گیری راهبردی هیئت جدید رسیده است:   
• تمرکز بر سرمایه گذار برای ارزش واحد تجاری؛
• دامنه پایداری، اولویت دادن به آب وهوا؛ 
• اتکا بر چارچوبهای موجود؛ 
• رویکرد مبتنی بر عناصر سازنده. 
 
۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید