اخبار

طرح دیدگاهی برای تسریع در خدمات اطمینان بخشی برای گزارشگری یکپارچه

طرح دیدگاهی برای تسریع در خدمات اطمینان بخشی برای گزارشگری یکپارچه
از آن جا که تعداد زیادی از کسب وکارها در سراسر جهان، گزارشگری یکپارچه را به عنوان راهی برای خلق ارزش در درازمدت و توسعه پایدار به کار می برند، انتظار می رود که در چنین گزارشهایی، تقاضا برای خدمات اطمینان بخشی افزایش یابد.
از آن جا که تعداد زیادی از کسب وکارها در سراسر جهان، گزارشگری یکپارچه را به عنوان راهی برای خلق ارزش در درازمدت و توسعه پایدار به کار می برند، انتظار می رود که در چنین گزارشهایی، تقاضا برای خدمات اطمینان بخشی افزایش یابد. فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC) برای کمک به براورده ساختن این تقاضا و افزایش اعتماد به گزارشگری یکپارچه، در حال راه اندازی نواوری مشترک جدیدی با موضوع «سرعت دادن به خدمات اطمینان بخشی برای گزارشگری یکپارچه در جهت منافع عمومی» (گزارش نواوری) هستند.
این نواوری، که در چند بخش ارائه خواهد شد، به منظور افزایش آگاهی در مورد مسایل مهم، انجام گفتگوی سازنده با و درمیان ذینفعان مهم و تشویق ارائه دهندگان و ذینفعان خدمات اطمینان بخشی، به ویژه برای معطوف کردن آنها به این تلاشها، طراحی شده است.
بخش اول که به تازگی منتشر شد، مشخص می کند که خدمات اطمینان بخشی گزارشگری یکپارچه چه چیزی برای سازمانها، حسابرسان و دیگران دربر دارد. همچنین این بخش، به تفاوت میان دو نوع اطمینان بخشی یعنی محدود و معقول می پردازد و به مسایلی اشاره دارد که حسابرسان و سازمانها برای تلاش در اطمینان بخشی به گزارشگری یکپارچه معقول به آنها نیاز دارند.
از همه اظهارنظرها به ویژه اظهارنظرهایی که درباره موضوعهای زیر بیان شود، استقبال می شود:
• فرصتها و چالشهای واقعی یا درک شده برای پیشبرد اطمینان بخشی گزارشگری یکپارچه، 
•  حوزه هایی که در آن رهبری اندیشه و رهنمود برای سازمانها، حسابرسان و ارائه دهندگان خدمات اطمینان بخشی سودمند خواهد بود.
 
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید