اخبار

یافته های تحقیق درباره حرفه حسابرسی و مالی

یافته های تحقیق درباره حرفه حسابرسی و مالی
گزارش انجمن حسابداران رسمی وخبره (ACCA) با موضوع «پیشرو در تنوع طلبی» نشان داد که براساس باور 78 درصد پاسخ دهندگان مبنی براین که این حرفه برای همگان آزاد است، نظر مثبتی درباره تنوع موجود در حرفه وجود دارد.
این گزارش جهانی، با طرح پرسشهای پژوهشی و گفتگوهای میزگرد، نظرات 10000 نفر از اعضای کنونی و آینده انجمن حسابداران رسمی و خبره درباره دامنه ای از موضوعهای مرتبط با تنوع و دامنه پوشش را گرداوری کرده است. 
در حالی که نزدیک به دوسوم اعضا، به ارتباط بین سیاستهای تنوع طلبی و پوشش پذیری و موفقیت سازمانی اعتقاد دارند، اما نزدیک به دوسوم آنها همچنان براین باور هستند که این حرفه در ارتباط با تنوع طلبی و پوشش پذیری دارای مشکل است یا احتمال دارد که با مشکل مواجه شود و بیش از نیمی از آنها (54٪) احساس می کنند که نمی دانند در این مورد باید چه کاری انجام دهند یا درباره مراحل بعدی اطمینان ندارند.
گزارش به این نتیجه رسید که رضایتمندی در این زمینه وجود ندارد، زیرا 68 درصد پاسخ دهندگان معتقدند که حرفه باید فعالیت بیشتری در جهت ارتقای تنوع طلبی و پوشش پذیری در میان اعضای خود انجام دهد. 
تحقیق در جهت این گزارش در اکتبر 2020 انجام شد که ازجمله شامل برگزاری میزگرد مجازی در 11 منطقه بود. بیشتر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی از اروپای غربی، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه و آسیای جنوبی بودند.   
 
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید