اخبار

انتشار مطالب آموزشی برای پشتیبانی از به کارگیری الزامات تدوام فعالیت

انتشار مطالب آموزشی برای پشتیبانی از به کارگیری الزامات تدوام فعالیت
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) با هدف پشتیبانی از کاربرد یکنواخت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مطالب آموزشی را منتشر کرده است. این مطالب به الزامات موجود در استانداردها نمی افزاید و آنها را تغییر نمی دهد.
بنگاه هایی که در تهیه صورتهای مالی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده می کنند باید توانایی خود را برای تداوم فعالیت ارزیابی کنند.
در محیط اقتصادی پرفشار موجود که به واسطه همه گیری کووید 19 به وجود آمده است، تصمیم گیری در مورد این که آیا صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شوند، ممکن است نسبت به شرایط عادی مستلزم  میزان قضاوت بیشتری باشد.
برای پشتیبانی از بنگاه ها، در این مطالب آموزشی، الزامات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مرتبط با ارزیابی تداوم فعالیت، گردهم آمده است. 
 
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید