اخبار

نظرخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری درباره الزامات جدید حسابداری

نظرخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری درباره الزامات جدید حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک نظرخواهی همگانی راجع به الزامات احتمالی جدید حسابداری برای ادغام و تملک شامل شرکتهای هم گروه و ترکیبات تجاری زیر کنترل مشترک منتشر کرد.

هیئت براین باوراست که زمانی که منافع اطلاعات برای سرمایه گذاران بیشتر ازهزینه تهیه آنها باشد، شرکتها باید اطلاعات مشابهی در مورد ترکیبهای تجاری مشابه ارائه دهند.
هیئت به ویژه پیشنهاد می کند که زمانی که ترکیبهای تجاری زیر کنترل مشترک بر سهامداران خارج از گروه تاثیرگذار است،  شرکت باید  اطلاعات با ارزش منصفانه ارائه دهد.
این پیشنهاد با الزامات موجود در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 3 (IFRS 3) در مورد ادغام و ترکیب میان شرکتهای غیرمرتبط سازگار است.
هیئت در همه دیگر موارد، پیشنهاد می کند که اطلاعات ارزش دفتری باید با استفاده از یک رویکرد واحد که در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مشخص می شود، تهیه شود.  
مهلت ارسال نظرات تا تاریخ 1 سپتامبر 2021 تعیین شده است.

۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۳۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید